Re: răng


Posted by htc ..128..234.96 on May 15, 2019 at 09:12:06:

In Reply to: Re: răng posted by Q on May 15, 2019 at 08:52:08:

Q có thể cho htc hiệu máy may của Q không? Máy may của htc cũ lắm rồi, bây giờ đường chỉ không đẹp nữa, may hay bị lội chỉ dù htc đă đổi kim.

Vụ áo jacket, cám ơn Q, htc sẽ làm thử v́ trước giờ áo jacket là đem đi tiệm sửa . Nhưng nếu áo có hai lớp th́ Q làm sao?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]