răng


Posted by Q ..23..67.78 on May 14, 2019 at 20:31:39:

hôm bữa cái răng cấm của ḿnh bị bể chỗ trám cũ. ḿnh đi nha sĩ HMO nó kêu ḿnh làm root cannal làm crown, đ̣i $1500
ḿnh chạy về nha sĩ vn trám lại, trả $140
c̣n cái răng kia năm xưa cũng kêu làm root cannal ḿnh không làm, giờ nó bị sensitive lắm, ăn đồ lạnh, đồ chua không đuoc nhưng kê, ráng chừa nào quá lắm mới làm
lây tủy là coi như kill the tooth rồi nó sẽ mau rụng hơn, ráng cầm cự lúc nào hay lúc đóMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]