Re: Hm nay


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 08, 2019 at 13:58:14:

In Reply to: Re: Hm nay posted by ikhanh on Jan 08, 2019 at 13:37:24:

ở khu em th họ dẹp hết xe bus đưa đn ri chị ạ , trừ những trung hợp tn tật th may ra c xe bus trung đưa đn nhưng rất t .

nhc nh em chưa 1 ngy đi babysit ngy xưa lc em lm ha~ng kia th c mướn chị ruột của hắn ruc nhc sau khi tan học chứ gio*` 2 vợ chồng thay phin nhau đưa ruc . ngui lạ chở nhc, em khong tin tuỏng

c vi vụ em nghe ke^?: mu*o*'n ng` ddo'n con, xe ho. hư, họ khong the`m phone cho mnh biết truo'c, sau 1 tie^'ng m nhc tan học mới phone ri c chổ chuyn mn đn 1 tốp nhc tan học v chở về chổ learning center trng tới 6PM, c hm xe khc ruc nhầm đứa nhc khong phải chổ mnh trng, may m họ biết nhau, nn trả nhc lại cho chổ kia . em nghe thấy ớn nn chỉ c ngui thn trong gia đnh em mới cho nhc đi cng ngay cả ba m bạn nhc hắn khong cho nho'c đi chung, nếu đi th em hoặc hắn sẽ chở nn bạn b nhc em đều biết ht v em tới tận nh bạn nhc đn chng n đi cng lun

chắc tại em c 1 đư'a nn chăm hơi kỷ :) chứ chục đứa như m ong b ngy xưa sanh, lc đ bỏ lăn lc, đứa lớn trng đứa b :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]