Re: Nói chuyện road trip


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 14:07:35:

In Reply to: Re: Nói chuyện road trip posted by TLN on Jan 08, 2019 at 13:40:10:

Tội nghiệp Tim:):) Thôi, để ak gởi cho TLN và Tim vài thùng ... Ở đây, như chỗ ak ở ngoài thành phố có $1.76/Gal và ak c̣n có cái thẻ đi chợ Kroger có 801 điểm. ak dùng 50 điểm ....Tốn có $18.90 đầy b́nh xăng. Vui ghê:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]