Hm Nay


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jul 22, 2019 at 08:51:33:

- Just signed to Con Trai a check of $55,000 for his 1st semester. Last dental school year was $100,000

HA & P lately TIỀN RA NHƯ NƯỚC
M TIỀN VO NHƯ GIỌT CAPH PHIN ...

Đ l chưa tnh pay cho con gi đang học ở U Of Washington

Nhưng b lại c vi thứ m c tiền mua khg đuọc đ l SỨC KHOẺ & BIẾT ĐỦ :))))

ps: HA than cho vui chứ P rất vui khi lm vậy ...

:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]