Re: hm qua đ đi xem phim "Furie"


Posted by Lz ..107..108.23 on Mar 08, 2019 at 12:41:53:

In Reply to: Re: hm qua đ đi xem phim "Furie" posted by k on Mar 08, 2019 at 12:11:55:

Tất nhin l nhớ, nhưng m bc nhớ hẹn sớm sớm v ti giờ tuổi cao, lo ha nhiều, nhiều khi tự nhin n qun chứ khng phải mnh muốn qun, khổ thế :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]