Re: Nói chuyện road trip


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 13:59:29:

In Reply to: Re: Nói chuyện road trip posted by TLN on Jan 08, 2019 at 13:40:10:

Kể có mang theo thùng nhựa đựng xăng th́ tôi cũng dám mua mang về lắm. V́ thấy nó rẻ quá, đổ đầy thùng rồi vẫn tiếc hùi hụi :) Thường Nevada với Arizona xăng rẻ hơn, nhưng mà chỗ đó là rẻ nhất tôi thấy, mà cũng không có xa Cali là bao

Nhưng đúng là qua biên giới 1 cái là thấy nhà cửa bên kia xập xệ hơn nhà Cali, hèn ǵ mọi thứ rẻ hơn, chứ đắt quá ai mua nổiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]