Re: hm qua đ đi xem phim "Furie"


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 08, 2019 at 12:29:41:

In Reply to: Re: hm qua đ đi xem phim "Furie" posted by k on Mar 08, 2019 at 12:24:48:

hahaha ...3 ci lẻ tẻ m, phải ho hoa phong nhĩ lấy le với m em t chứ ...hiihhi

Mnh c xu hươ"ng l chỉ cho nnh b ăn uống, ăn xong rồi hết, qun đi tất cả, khng cn lưu lại điều chi hết, chứ cho họ hột xon, kim cương, nh cửa hay ti sản di chc $$$, th họ nhớ mnh cả đời, mc cng dzấm ...ahhahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]