Re: TLN


Posted by TLN ..76..146.182 on Sep 14, 2020 at 09:51:34:

In Reply to: Re: TLN posted by tinh on Sep 14, 2020 at 09:48:13:

vậy l boy giỏi đ, bắt được rồi về nấu g ăn hay chỉ steam thi?

TLN nghe ni mahi mahi ngon nn rng xm mnh lm c m chưa biết nấu g nữa n hehehe

lc ny bận rộn nhiều project nn TLN xuống cn được thon thả rồi, m minhon th cũng trg nh suốt c đi đu để điệu được chứ, trg tuần chỉ c Fri vo hng lm & Sat đi chợ hay gh nh bố mẹ chơi mới dress up & make up thi, cn th look ugly suốt heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]