Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by :{ ) ..73..161.165 on Mar 13, 2018 at 19:12:33:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by ikhanh on Mar 13, 2018 at 13:20:36:


"Mưa dầm thấm đất."

Na hưa boa cau hn khong hỉu . Na miết hn hỉu, hn nghiệng lun.

Sợ chừng nớ hn sẽ "Một ngy khng c (tiếng) anh, một ngy my u ... m!"Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]