Re: đàn ông thích lư sự


Posted by htc ..156..216.9 on Sep 10, 2018 at 10:05:06:

In Reply to: đàn ông thích lư sự posted by tbm on Sep 10, 2018 at 10:00:12:

Câu này " sao em nói cái ǵ anh cũng nói ngược lại vậy" cô hx nhà bác nói sao giống ư htc quá . Có điều htc c̣n "ủ" trong bụng chưa nói ra :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]