ko c g để khoe


Posted by TLN ..99..186.59 on Jun 05, 2018 at 17:12:53:

đọc thấy thin hạ khoe m tủi thn qu, ci g TLN cũng ngho nn qu, ko giỏi, ko giu, con ko giỏi lại ham chơi, ko dm ni tới điểm học của nhc

cứ nghĩ mnh nn học hỏi người ta xem c kh hơn ko m ko biết học mần răng, thi coi như đời mnh vất đi rồi, đời con mnh cũng chẳng kh hơn l mấy, hy vọng n đừng hư hỏng drug ny kia thi :-(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]