Re: nui con


Posted by Q ..192..191.10 on Aug 09, 2019 at 09:33:48:

In Reply to: Re: nui con posted by TLN on Aug 09, 2019 at 09:22:57:

the point is sao họ day con thế no m con lớn ln mun lm bcsĩ
mnh khng nghĩ l tự nhin n muốn lm bc sĩ v tại sao con asian thch lm bcsĩ nhiều hơn
nhất đinh phải c cha mẹ dạy thế no đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]