Re: Khoe ......


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 23, 2019 at 16:25:28:

In Reply to: Re: Khoe ...... posted by tinh on Nov 23, 2019 at 14:38:10:

C c kia l bạn cũ ( hồi xưa cng dạy học ) cn độc thn vui tnh . Tui hỏi " nếu giả sử .... " mới hỏi tới đ , cổ trả lời liền " I do " . hehehe
cổ l sao ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]