Re: hm qua đ đi xem phim "Furie"


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 08, 2019 at 12:39:29:

In Reply to: Re: hm qua đ đi xem phim "Furie" posted by k on Mar 08, 2019 at 12:29:36:

muốn coi thiệt ? Muốn coi vi tấm hay l muốn FB links của 2 ẻm ?...:)))

Ni chứ gửi vi tấm coi chơi cho vui thi nh ..chứ hnh của người ta m đưa cho ngưỜi lạ coi cũng kỳ ..nhưng k, tinh v tn l trường hợp đặc biệt, quen lu lắm mới cho coi đ nh ...

hnh của họ cũng khng c đẹp bằng nhn tn mắt bằng xương bằng thịt đu nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]