Re: -->DG


Posted by DG ..98..177.221 on Apr 08, 2019 at 20:58:35:

In Reply to: Re: -->DG posted by Q on Apr 08, 2019 at 20:55:48:

Q c nhiều ti qu DG cũng thch mua đồ rẻ về sửa lại nhưng chỉ c khiếu xem phim thi hihihi .. mẹ DG l thợ may đ nghen (may ddo^` ta^y, may ao' so* mi, may ao' da`i) nhưng DG chỉ biết ln lai quần, chứ khong giỏi như Q :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]