VN UTube Vấn đề


Posted by HA ..73..174.114 on Jun 19, 2019 at 15:02:05:

Last night HA xem UTube VN ... có tên dường như DÂN GIẢ MIỀN NAM RẦM THÁNG GIÊNG ...
Th́ P củng xem ... mà P nói họ nói ǵ Em hong get it (P hong hiẻu hoàn toàn) th́ HA nói maybe ears of em có vấn đề th́ P liếc HA và nói ears em good mà

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]