Re: Mỗi ngày


Posted by DG ..73..173.172 on May 19, 2020 at 13:22:58:

In Reply to: Re: Mỗi ngày posted by Q on May 19, 2020 at 13:20:44:

có lúc ḿnh làm ngày làm đêm đó Q à .. tại lúc này họ đang developer new version nên làm rai rai … chứ tới lúc phải test hết hardware, bận khong kịp đi restroom luôn v́ phải vô ha~ng làm mà ḿnh đâu có muốn vô 5 days a week nên ngày nào vô th́ cố làm cho nhanh nhưng nhiều lúc đâu có làm nhanh đuọc v́ phải chờ test chạy xong mới load test khác vôMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]