Re: Ngộ thiệt! An Tiêm có biết điều này không ha ?


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 19, 2019 at 15:13:57:

In Reply to: Re: Ngộ thiệt! An Tiêm có biết điều này không ha ? posted by tn on Jun 19, 2019 at 15:06:01:

ừ, tôi có nghe xứ Texas hồi c̣n ở trại Songkla năm 79 ...

Bà d́ tôi có 1 cô bạn (gọi bằng cô v́ lúc năm 79, she c̣n khá chẻ, khoảng 26 tuoi thôi) ..she sông ở TX và có gửi tiền cho bà di tôi ở trại để mua thức ăn ...cô ta tên là Tâm, và nickname là Tâm mini, v́ she hay mặc váy mini hồi trước 75, khi she đi làm ở sở Mỹ . Chỉ là bạn bè thời lúc đi làm, thế mà khi bạn ḿnh gặp hoạn nạn cũng gửi tiền giúp đỡ ...

Ḿnh ở trại Songkla 8 tháng, cô Tâm mini gửi cho bà d́ 2 lần, mỗi lần 100 US ...coi như 200 US thời năm 79 cũng không có nhỏ à nhen ....

Trở lại câu chuyện ḿnh muốn nói, cô Tâm Bini này ở TX, she có gửi thơ cho bà d́ ḿnh rằng : Ở bên TX nóng lắm, người ta đi ra ngoài đường, đập trái trứng ra chiên tren mặt đường c̣n được thành trái trứng ôp la mà ...;0)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]