Re: giu so với ai


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 24, 2019 at 11:04:11:

In Reply to: Re: giu so với ai posted by tm tịnh on Nov 24, 2019 at 09:01:47:

năm no mnh cũng đng hơn 30% tiền lm phước thiện đ (my taxes) mnh đng thuế chnh phủ đem gip người ngho lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]