Re: Nói chuyện road trip


Posted by Mây ..198..223.51 on Jan 08, 2019 at 14:09:05:

In Reply to: Re: Nói chuyện road trip posted by Lz on Jan 08, 2019 at 14:04:22:

vậy bác không ở Cali a?? dọn tới Cali rồi ngày ngày lái ḍ qua sông mua xăng, mua gạo, vừa lăng mạn vưa tiết kiệm chi tiêu làm giàu :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]