Re: phim Furie - WARNING - SPOILER ALERT!!!


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 08, 2019 at 13:15:43:

In Reply to: phim Furie - WARNING - SPOILER ALERT!!! posted by k on Mar 08, 2019 at 13:04:50:

hahahaah....đng l ba 8 thứ thiệt .hahaha

Phim phảI biết nội dung, ti tử, đạo diễn, mu sắc của HD, v nhiều khi biết kết quả th người coi mới hứng m coi . v fim nh l nghệ thuật, mnh coi l coi nghệ thuật nhiều hơn tnh cốt của cu truyện

Cn truyện đọc th lại khc nhen . Truyện khng phảI l nghệ thuật, m l tm tư, tư tưởNg của người viết, vẽ ra trong tư tưởng của người đọc, nn n li cuốn từng đoạn, từng chi tiết nhứt l những l ci kết quả, nội dung của cu truyện gợi cho người đọc rất l hứng th ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]