Jan 6


Posted by Hải u ..24..179.96 on Jan 05, 2021 at 12:03:55:

- Ngy mai chắc l d c bao nhiu bằng chứng thực đi nửa th House & Senate củng vote chấp nhận electoral votes cho Biden
Nhưng VP Spence c đủ power để gạt đi nếu trong ci nhn của him rằng gian lận lớn đả xẩy ra ở cc t/b đ

Wait and See !

God bless AmericaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]