Re: TLN


Posted by TLN ..76..146.182 on Sep 14, 2020 at 10:14:08:

In Reply to: Re: TLN posted by ikhanh on Sep 14, 2020 at 10:06:39:

nếu vậy chắc TLN ko chấm nhụy thm nữa, v cy nhỏ cũng ko nui nổi nhiều tri, m cứ phải canh sng sớm hay chiều tối ra chấm nhụy mất cng qu

thường ra tri bao lu th ăn được hả chị?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]