Lượm được trên net!


Posted by Z ..98..134.180 on Feb 26, 2020 at 10:42:27:

bộ "chưởng" y tế CSVN tuyên bố về coronavirus :

-" Tất cả bệnh nhân lây nhiễm Corovavirus được đảng ta, nhà nước và bác sĩ chăm sóc tận t́nh và khoa học đều đă được xuất viện về nhà và sau đó được chôn cất tử tế !"

khào khào! :) :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]