Re: dố vui ...không thuong...


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 08:56:02:

In Reply to: Re: dố vui ...không thuong... posted by TSG on Sep 14, 2020 at 08:49:43:

chưa bao giờ nghe nói mấy chữ này, phải chi tò mò hỏi ba tui thì biết rồi

thanks nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]