-> by stander


Posted by Q ..23..67.78 on May 14, 2019 at 19:01:48:

ḿnh từng may cả vài chục cái quần jeans, áo khoát dạ (cắt size M thanh xs) áo khoát canvas fabric, cắt leather jacket từ size 4 xuống size 0
cắt nhiều blazer
cắt vô số áo đầm
sau 25 năm th́ máy may hư, nên ḿnh mua lại máy này, từ ngày mua máy này chưa máy vá ǵ nhiều mới cắct áo đầm thôi
nhưng thấy may này xài có ve tốt hơn máy cũ nên nếu cắt các thứ kia chắc cũng okayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]