Re: Hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 23, 2019 at 11:51:18:

In Reply to: Re: Hm nay posted by KT on Mar 23, 2019 at 11:39:40:

DG hiền hơn P h KT hahaha

tối qua đi vi'ng đm ma , ba của anh rể hắn qua đời at 84t, bịnh ung thư no vậy m bn nh anh rể hắn cn nhớ DG , hỏi hắn "vợ em đu" v ni chuyện với DG . cu*' tuỏng DG v hnh chứ v t khi đi đu :)

giờ hắn đang ở nh thờ v chắc chuẩn bị theo họ đi chn bc trai . DG đang ở nh mẹMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]