Re: Nói chuyện road trip


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 14:12:18:

In Reply to: Re: Nói chuyện road trip posted by áikhanh on Jan 08, 2019 at 14:07:35:

Wow, các bác sướng quá chừng :)

Xăng bên Cali này hôm đó chừng $3.3 / gallon tính trung b́nh, nhưng mà mấy chỗ trong thành phố hoặc xa xôi ít cây xăng hoặc brand name th́ họ có thể đẩy lên tới $4 / gallon. Nên tôi thấy $2.40 là quá rẻ rồi, đâu biết Texas nhà bác c̣n rẻ hơn :)

Nhưng tôi đi xe khi nào đổ đầy mà dưới $50 là thấy mừng lắm, chứ c̣n không th́ bao giờ cũng $50 trở lênMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]