Re: Hải Sử VNCH


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 05, 2021 at 12:10:43:

In Reply to: Hải Sử VNCH posted by Bờm on Jan 05, 2021 at 11:06:10:

Tiện thể cho Bờm biết tin Sư huynh (TC/ anh Hưng) hiện không được tốt cho lắm:( Bịnh trở lại và phải đi chemo. Mong Bờm và các bạn, NC ... cầu nguyện cho anh Hưng nhé. Cám ơn các bạn.
aikhanh & Chung PhạmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]