Khẩu ....


Posted by Bờm ..73..180.33 on Feb 10, 2020 at 08:01:54:

ha ha ha ha

V dịch coronavirus m ci gọi l khẩu trang trở nn thịnh hnh trn ton thế giới
nhưng từ ngữ Khẩu Trang tớ chỉ c, theo Đại Ca, dn Trảng Bng dng từ Khẩu Trang m thi !
Cuối tuần qua tớ huỷ bỏ chuyn bay về Saigon thăm Bu gi v cơn đại dịch ny v buồn năm suy nghĩ nt c về ci gọi l khẩu trang !

Người Việt nnh c cac từ ngừ như Đồng Phục, Y Phục, Trang Phục, V Phục, Qun Phục, ...
thnh ra từ ngu8~ hay nhật để gọi surgical face mask l Khẩu Phục mới hợp l !

Nn nhớ phục đy l danh từ ni về qun o !
Cn khẩu phục tm phục th "phục" l động từ ni về ca tụng ai đ hay hơn hơn !

Va` tu*` ddo' to*' se~ du`ng tu*` kha^?u phu.c khi ba`n ve^` kha^?u trangva^.y !

O^'i o^'i ca'o anhkhachqueno*i la` phu` va^n anhkhachla o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]