Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by ch ..73..69.101 on Mar 13, 2018 at 15:29:21:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by tbm on Mar 13, 2018 at 12:52:51:

" Trung Uy' " , " Thanh Tra " với " pht tuyến " thấy l lnh t nhất 10 năm ci tạo đ tbm .


Trai thời loạn đấy , trong gang tấc l mất mạng , qu chn, cụt tay với lại t đy chục năm như khng . Trn hết tất cả, mnh lại vượt bin được qua ở một nước tự do giu mạnh sống sung sướng cả đời . Đi g nữa nhỉ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]