Re: TLN


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 27, 2018 at 09:32:56:

In Reply to: TLN posted by tinh on Nov 27, 2018 at 07:48:36:

hey b mặc o v skirt khong hợp g hết hihihi

ở đu cũng c ngui ny, ngui nọ b ơi . tại ax của b chưa thấy thng mỹ c giựt tui thấy qua ri, cả đời chả c g hết, dn engineer nghen b, qua^.y tới độ nh khong c, xe khong c, so^'ng vo check ha`ng tha'ng, m c job khong biết giữ, khong lo lm ăn, cặp bồ th cặp ton dn ba trợn, da^n fa' cu?a .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]