Re: -> by stander


Posted by Q ..23..67.78 on May 14, 2019 at 19:39:42:

In Reply to: Re: -> by stander posted by DG on May 14, 2019 at 19:33:51:

lc xưa mốtt o rong giờ mốt ngắn chật, mnh cũng v vậy m đem leather jacket ra cắt đ, khng cắt th cũng bỏ đ đu c mang, nn mang ra cắt lỡ hư th thi. ai d thnh cng tốt đẹp lunMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]