20


Posted by Bờm ..73..180.33 on Feb 15, 2019 at 20:36:39:

ha ha ha ha

Đảng Dn Chủ c tới 20 người ra tranh cử TT trong năm 2020 !
Kinh hong lun - c cả lảo Joe Biden !
Co`n be^n Co^.ng Hoa` thi` ngo.ng he^'t chu*a nghe no'i ai !

Tu*` ddo' to*' la.i ngo^. ra ra(`ng ca'c dda(`ng y' nhu* ch, honhoang, KT, HA, ca'o ga^'u, SiS, Ba Ca` La(m cha('c cu~ng ne^n ra tranh cu*? - Bie^'t dda^u cho' ta'p pha?i ruo^`i dda('c cu*? thi` co' le? ddo*? cho da^n to^.c Vie^.t bie^'t ma^'y !

Oa'i oa'i KT o*i la` TBM o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]