Re: Lm bỉnh chi


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 23, 2019 at 11:42:58:

In Reply to: Re: Lm bỉnh chi posted by DG on Mar 23, 2019 at 11:37:55:

G c biết tại sao đa số chuyển giới từ nam sang nữ hum dạ ?
Hng lẽ để được cc anh yu ? hay l cc anh khng thấy cc c biết yu m chỉ biết mua sắm rồi bỏ b chồng con ;)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]