Re: Tt Trump :”There’ s going to be a lot of death” in coming weeks


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Apr 04, 2020 at 14:06:04:

In Reply to: Tt Trump :”There’ s going to be a lot of death” in coming weeks posted by CP on Apr 04, 2020 at 13:54:36:

Quan trọng nhất là
- KHÔNG QUẸT TAY LÊN MẶT
(KHI NGỨA TH̀ LẤY NGÓN ÚT KHỀU NHẸ NHẸ THÔI . :) )
- LÀM NGỦI XA LẠ ĐỨNG CÁCH NHAU ÍT NHẤT 6 FT
- RỬA TAY SẠCH DÙ ĐẢ TOUCH CÁI G̀ THƠM PHỨT CỦNG PHẢI RỬA

Chúc chú Z & D́ Út khoẻ và nhớ cấm cung 100%

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]