Re: Các bạn tôi ơi ......


Posted by KT ..107..97.80 on Jul 22, 2019 at 08:28:46:

In Reply to: Re: Các bạn tôi ơi ...... posted by PV on Jul 22, 2019 at 08:25:28:

Mới sáng sớm mà anh PV đă khó tính rồi :))))), uống trà sáng chưa anh PV :))))
Hù cho vui thôi mà :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]