Re: hôm nay


Posted by tn ..172..12.96 on Jan 05, 2021 at 11:26:52:

In Reply to: hôm nay posted by Q on Jan 05, 2021 at 11:17:54:

làm với tofu thay thịt ăn cũng ngon ... có lần cô giáo dạy đàn của mấy nhóc thích chả gị, nhưng lại không ăn thịt,,, chàng làm tofu,, ăn thử cũng ngon nhưng thịt th́ ngon hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]