Re: Xin mời nghe ...


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Apr 04, 2020 at 13:52:31:

In Reply to: Re: Xin mời nghe ... posted by :{ ) on Apr 04, 2020 at 13:43:14:

Đây không phải là có tấm ḷng hay là giá trị 25 cents, mà tánh tôi ghét nhứt làm những chiện nhỏ nhặt trước mặt đám đông công chúng ...như là đi chợ muu food để ăn hay về nhà nấu ở VN hay ở bên Canada, làm tôi rất ghét ...mí thứ này phải để ngưỜi khác làm cho tôi, bởi thế ông Trời bắt tôi phải sống 1 ḿnh hơn 40 năm trời là the^' đó ..ghét cái ǵ th́ Trời ban cái đó ....hahaha ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]