Re: bác Lz iu wai


Posted by Mây ..198..223.51 on Mar 08, 2019 at 13:25:42:

In Reply to: Re: bác Lz iu wai posted by CTC on Mar 08, 2019 at 13:20:34:

Yêu một người phụ nữ trẻ đẹp, không có ǵ sai hết, nhưng một người đàn ông đến với một cô gái CHỈ V̀ cô ta trẻ đẹp th́ cái relationship này rất khó lâu bền ...

C̣n nếu người đàn ông biện hộ là tôi chỉ quen chơi qua đường th́ đừng quên là mọi thứ trên đời đều có giá trả của nó ...

Tuổi trẻ ham chơi, chỉ thích hưởng thụ, không muốn có trách nhiệm, th́ lúc thất bại, bệnh hoạn, đau yếu, trắng tay, những tṛ chơi qua đường đó cũng sẽ rũ áo ra đi giữa lúc ḿnh cần họ nhất ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]