Re: women clark shoe


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 23, 2019 at 12:33:19:

In Reply to: Re: women clark shoe posted by Q on Mar 23, 2019 at 12:30:26:

ton mua o t-shirt and jean, or leggings , chứ đầm khong c mua nhiều, mua ri cất trong tủ t mặc đầm thấy diện qu trong khi ha~ng m thng lm chung mặc jean , o thun thi

hồi đ lm ha~ng kia, đn b nhiều, tụi n diện, mnh mặc skirt, đầm theo chng n, cn đeo jewelry mỗi ngy 1 kiểu . giờ lm chổ ny chả ai care ng ai, mnh dress down theo họ lun hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]