Re: hỏi: foundation cho face


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 10, 2020 at 09:48:27:

In Reply to: Re: hỏi: foundation cho face posted by tn on Feb 10, 2020 at 09:46:37:

sample c đủ để cht ln nguyn ci mặt khng hả tn ?? bữa đ đi buổi sa'ng nh thờ, ri chiều về rửa mặt sạch sẽ, cht lại lần nữa để tối đi dự tiếpMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]