Re: Khó hiểu


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 25, 2019 at 08:58:19:

In Reply to: Khó hiểu posted by KT on Nov 25, 2019 at 08:52:58:

th́ như DG chỉ gọi KT = KT, đâu có gọi = anh hihihihi , khong phải là không muốn gọi KT = anh đâu nhá nhưng DG cảm thấy gọi = anh th́ không dám giởn mặt, không dám chọc ghẹo nhiều :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]