Re: Nói cái này chắc nhiều người ghét


Posted by ch ..67..172.4 on Jul 22, 2019 at 12:54:20:

In Reply to: Re: Nói cái này chắc nhiều người ghét posted by Q on Jul 22, 2019 at 12:23:28:

Quần dài th́ hồi xưa c̣n nhiều lắm , định đem cho mà chưa có dịp nên chỉ bỏ bao cất đi . Vả lại có dây lưng nên hơi rộng 1 chút cũng không sao . Ở nhà chỉ mặc quần đùi mà đi tới đi lui cứ muốn xệ xuống nên rất khó chịu . Mua độ chục cái mới thay luôn cho khoẻ và v́ cũng không mắc .

Áo đàn ông đâu có eo iếc ǵ đâu, hơn nữa lồng ngực c̣n đang to ra nữa . Có mua th́ lại phải mua áo size lớn là đàng khác .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]