Re: hôm nay


Posted by DG ..98..177.221 on Apr 05, 2020 at 18:27:24:

In Reply to: Re: hôm nay posted by Q on Apr 05, 2020 at 16:39:14:

ừa vậy cũng đuọc

mới ghé sang mẹ, anh trai đang cook, cửa không khoá inside, tủ lạnh không khóa như thụng ngày mẹ ở nhà … làm thấy thiếu thiếu … mới đó đă thấy nhớ mẹ …

ngồi talk với anh trai 1 hồi … he tính nếu cần th́ phải mướn ng` , mà he cứ nói phải mướn chuyên môn , DG nghĩ mướn Vietnam under 65 tuo^?i or under 50 tuo^?i, khoẻ khoẻ 1 chút chắc okay, DG chạy tới chạy lui phụ họ trông mẹ, should be okay

he cứ nói they are weak chắc bưng bê mẹ không nổi đâu … vài tháng nữa chắc mẹ sẽ khoẻ hơn cho dù có yếu hơn lúc chưa gảy tay th́ cũng okay mà

chứ mướn chuyên môn như bạn him nói, nó mướn cho ba nó (ba no' ngo^`i xe la(n), $40 an hour , coi 24/7, 2 shift … tiền đâu mà chịu nổi … vậy bỏ mẹ vô nursing home, trả $8K-$10K 1 tháng rẻ hơn

bạn him nói: may mà ông chú khong có vợ có con, khi chết để lại cho ba nó 1 mớ tiền nên giờ nó có tiền trang trải, mướn ngụi chăm ba nóMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]