Re: Ni ci ny chắc nhiều người ght Nam tận Nam Dương


Posted by Vủ vs. V ..73..180.33 on Jul 22, 2019 at 13:38:00:

In Reply to: Ni ci ny chắc nhiều người ght posted by ch on Jul 22, 2019 at 12:13:18:

Ha ha ha

Tớ sắp ln V Sư (Master) vo thng 11 năm nay !
Ước g đưọc thọ gio 2 Vũ Sư LX Hảo v NVHng th biết đu tớ sẽ l Vủ Sư lun !

Geez, vừa l V SƯ v Vủ Sư th biết đu trở thnh Duy Ng Độc Tn rồi :
- Đng thu Đng Hải
- Ty lấy Lo, Cam Bốt
- Bắc chiếm Trung Hoa
- Nam tận Nam Dương
Nhất Thống Giang Hồ
Ngn Năm Trương Trị h !?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]