Re: Netflix


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 17:12:47:

In Reply to: Netflix posted by áikhanh on Jan 08, 2019 at 16:30:53:

Bác làm tôi nhớ bản nhạc này, tên nó nghe rất Việt Nam, nhưng thực sự cái đầu đề nó là tiếng Ư. Tôi không nhớ nghĩa là ǵ, h́nh như là "Không có ai" hoặc "Bất kỳ ai" hay cái ǵ từa tựa như vậy:
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]