Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 18:33:23:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by Z? on Jan 08, 2019 at 16:49:59:

Tôi th́ ngược với hai vị kia :) Hai vị kia ai gặp cũng quyến luyến không rời, c̣n tôi th́ repel/repulse nên ai cũng chạy :) Tuy vậy nhưng tôi cũng không ngại, v́ như thế mới balance out, đúng không bác? Chứ không ai tới đây cũng đ̣i ở lại th́ chỗ đâu mà chứa cho xuể :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]