Re: Georgia polls closed


Posted by Z ..98..134.180 on Jan 05, 2021 at 19:33:16:

In Reply to: Re: Georgia polls closed posted by ch on Jan 05, 2021 at 16:39:53:

Dekalb County sẽ l county quan trọng nhất. By giờ mới đếm gần 40%
Nếu CH dắt DC 100,000 phiếu th cuI cng đếm xong 100% dekalb county DC sẽ thắng 2 seats ở Georgia v control senate

Dekalb county sẽ đưa DC thnh Cng ở GeorgiaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]