Re: View


Posted by ch ..73..178.54 on Apr 05, 2020 at 13:24:34:

In Reply to: View posted by Bờm on Apr 05, 2020 at 12:42:16:

Để tớ dùng toán chứng minh cho Bờm nghe nhé . Base on data cả tháng nay th́ tớ thấy số người chết cũng tăng theo cấp số nhân , sau 6 ngày th́ số người chết tăng gấp đôi . Hiện tại th́ tổng số người chết chưa tới 10000 người ở Mỹ . Cho dù dân chúng vẫn chưa chịu cách ly và giữ vệ sinh đúng th́ 6 ngày sau số người chết mới tăng tới 20000 . Sau khi Trump nói được 1 tuần rồi , c̣n có 1 tuần nữa thôi th́ số người chết chỉ vào khoảng 20000 chớ không có number 100000 với 240000 đâu .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]