Re: Mỗi ngy một kh hơn


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 18:08:31:

In Reply to: Mỗi ngy một kh hơn posted by ch on Jun 19, 2019 at 17:39:14:

Đng l mỗi ngy mỗi kh, nhưng m đến lc no đ chắc n phải dừng chứ bc?
Chứ lm sao m mi mi kh hơn được, chẳng lẽ kh hơn cả Mr Universe? :)

Giống như trong ton mnh viết dy số 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... Mặc d l dy số di vĩnh viễn, tưởng chừng n lớn ln khng bao giờ ngừng, nhưng m thật ra vẫn c giới hạn = 1 :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]