Re: Lz & cáo


Posted by Lz ..107..108.23 on Mar 08, 2019 at 14:38:23:

In Reply to: Lz & cáo posted by Bờm on Mar 08, 2019 at 14:15:41:

Tôi nhớ hồi năy đă trả lời bác rồi, mà giờ nó đi đâu mất? Nói bác là "ghét của nào trời trao của ấy", bác đừng quá lo :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]