T́nh tôi


Posted by KT ..107..97.80 on Sep 14, 2020 at 17:04:25:

Tuần rồi đi đánh bài ăn được 2,000$ vài ngày sau tôi đem cho con tôi, không đứa nào chịu nhận, cứ
nói là con có tiền rồi, nhất là con trai của tôi, tôi nói th́ cứ deposit vô nhà bank để do có khi cần dùng, cuối cùng tụi nó chịu , tôi không có nói tiền tôi đánh bài ăn được, nếu tụi nó biết chắc sẽ không được hài ḷng v́ con gái lớn của tôi hay nói không thích tôi đánh bài, nhưng lâu lâu tôi đi lén,
Đáng lẽ ra cũng không nên lên đây khoe làm ǵ, nhưng tật tôi hay nói, mỗi lần tôi đi đánh bài nói thật không phải v́ vui không mà tôi ghét xong bài tôi muốn ăn tiền của c̣ng bài, có lúc tôi cũng thua :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]