Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 08, 2019 at 14:49:44:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by áikhanh on Jan 08, 2019 at 14:45:57:

bữa em xem đài tivi VN, thấy thuong phế binh mà muốn cho tiền nhưng họ chỉ quay cảnh thuong phế binh cùng nhau đốt nhang cho những ng` nằm xuô'ng ma` khong co' tha^n nha^n lo mo^., chứ khong cho địa chỉ để ḿnh gởi tiền

làm em tiếc di.p ddo' ghê … em thi` hay go*?i le^n ho^.i tha'nh gi` ddo' o*? be^n texas, giu'p ng` nghe`o be^n VN mi`nh
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]