Re: Khó hiểu


Posted by KT ++ ..107..97.134 on Nov 25, 2019 at 08:59:32:

In Reply to: Khó hiểu posted by KT on Nov 25, 2019 at 08:52:58:

Rồi có cô kia, chuyên môn than phiền chuyện gia đ́nh , rồi hỏi mượn tiền rồi không trả ...... thiệt là khó hiểu ......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]