Re: to G


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 06:50:09:

In Reply to: Re: to G posted by tinh on Sep 13, 2020 at 06:28:12:

Có bộ phim này ḿnh coi thấy ok, rất lôi cuốn, không biết người khác coi ra sao ...hơi dài, khoảng 67 tập, mỗi tập 43 mins ...có Anh Thư, Cao Minh Đạt, Lương thế thành, Trịnh Kim Chi, Bích Hạnh, toàn những diễn viên gạo cội đóng ...nói về tầng lớp hạ lưu và trung lưu xong xă hội ...nhứt là 1 gă ńnh ông thô lỗ, già và nghèo nàn, lại được ḷng cô giáo sư học cao hiểu rộng và giàu có ...hahaha ...Trịnh Kim Chi đóng vai cô giáo này thấy vui ...she có nét hơi giống Q trong VS của ḿnh, tuy nhiên, ṿng 1 của Trịnh Kim Chi thua xa Q ...ahhahaha

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]