Re: mưa


Posted by :{ ) ..73..161.165 on Mar 13, 2018 at 09:26:45:

In Reply to: Re: mưa posted by áikhanh on Mar 13, 2018 at 09:16:59:


Ờ, bọn ḿnh "cao niên" nên dưới 50 độ th́ chán thật, nhức ḿnh nhức mẩy. Đám trẻ th́ khoái lắm .

Sacto tuần này, ban đêm: 45, 45, 43, 40, 40.

Hôm qua tôi mới ươm một mớ hạt. Hy vọng cây non mọc lên không bị ngoẹo đầu.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]