Re: Tm lại


Posted by kg - gian ..24..240.206 on Jun 22, 2018 at 08:31:07:

In Reply to: Tm lại posted by KT on Jun 22, 2018 at 07:41:54:

Đ l sợ VC,

Nhưng lại khng sợ xi dn cứ việc "vị quốc vong thn" đi rồi sẽ được tổ quốc ghi cng!
C ai nghĩ rằng xi như vậy l vướng khẩu nghiệp hay khng ?

Tỉ dụ:
C ci c Lisa Phạm, nghe c h ho như vầy:"Dn cứ xuống đường biểu tnh cho Lisa, dn cứ tch trữ xăng để lm bom xăng liệng vo bọn chng cho Lisa"
V Lisa bảo rằng những ai đ hy sinh th sẽ được tổ quốc ghi cng!

Cư sĩ KT c dự định h ho g hay chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]