Re: tinh toan


Posted by TLN ..172..22.179 on Feb 06, 2020 at 11:39:31:

In Reply to: Re: tinh toan posted by tn on Feb 06, 2020 at 11:11:07:

May ghơ. Nhc của chị chỉ thch cắt chỗ cheap thi. Chị dắt đi cắt tiệm lấy $12 m n ni để đi với bố nhc c $8 m c khi cả 2 thng mới chịu cho cắt tc, m tc nhc thuộc loại quăn nn di th x ln như sư tử vậy hehehe

Chị cn chưa bao giờ cắt tc tới $30 m mấy nhỏ chơi soang qu heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]