Re: a day after Valentine


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 09:02:53:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by KT on Feb 15, 2019 at 09:00:28:

nhc v hắn kh nhưng hm wa cook frozen chicken mua ở chợ mỹ cho nhc, hắn đi meeting - khoẻ khỏi lo , ba m hắn hm đồ cũ cho ăn . DG cũng ăn đồ cũ sa'ng nay mang theo đồ cũ ăn cho hết :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]