Re: My, bc Lz ơiiii....


Posted by Hải u ..73..174.114 on Aug 09, 2018 at 12:39:16:

In Reply to: My, bc Lz ơiiii.... posted by ikhanh on Aug 09, 2018 at 12:31:23:

"Nhờ c b chị Lớn lấy chồng l Thuyền Chưởng nn ak c dịp đi thăm anh chị mnh & cc chu hay đi nghỉ h chung"
Theo mấy sơ ở 42 T Xương đi cứu chợ, Tết Mậu Thn
---
Thuyền Trưởng
cứu trợ

Hm nay D t chắc buồn ngủ hay sao vậy ?

hahahhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]