Re: Post để "tặng" các anh chị em VS ủng hộ TT Trump


Posted by CP ..98..134.180 on Sep 13, 2020 at 09:21:55:

In Reply to: Re: Post để "tặng" các anh chị em VS ủng hộ TT Trump posted by honhoang on Sep 13, 2020 at 05:12:19:

Yes Ý chang như honhoang.

Có thể Tt Trump sẽ đắc cử lại với electoral college phiếu nhưng thua JB popular votesMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]