chuyện trong hng


Posted by Q ..23..67.78 on Feb 23, 2020 at 21:49:45:

tuy l xếp cho mnh lm team lead bắt lm nhiều việc nhưng title cũng như Z m thi\ lc xp tăng mnh ln lead engineer th xếp cũng cho Z chức lead engineer\
xp cn process green card cho Z, cn mnh th xếp mang đến tặng cho cuốn sch emotion intelligence lol
xếp mướn Z vo trước mnh 6 thng khng biết Z lm sao m earn được respect from xếp, he ni g xếp khng dm ci lại trong khi xếp chửi mnh trước mặt đm đng (lc mới v) moi day thi ku mnh v cả đ'm kia vo office chửi cho d sau đ xếp ni với mnh l xếp khng đng khi lm vậy v tỏ ra ăn năn
rồi xếp ni với mnh l với Z phải lm vậy th he mới lm được việc
tuy l he lm the thing works nhưng xếpc biết l code của him đng sợ biết chừng no, v cch approach của him th rất l costlỵ với ci đ ny để he lm g th lm mnh khng biết software n đi tới đu nữa
Z cũng khng phải l người xếu he rất l tốt bụng nhưng he cứ nghĩ mnh khng technical bằng him, he muốn g th lm khng nghe lời ai
tm lại l nếu nhảy ra sớm th tốt chứ lu di ci code base ny out of control th mnh c hốt rc bao nhiu cũng khng lại đuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]