Re: Vài ư nghĩ đơn sơ


Posted by honhoang ..108..57.232 on Jun 22, 2018 at 09:02:40:

In Reply to: Vài ư nghĩ đơn sơ posted by kg - gian on Jun 22, 2018 at 08:50:49:

giao lư ton giáo chỉ la phuong tien de cai thien tam của ḿnh! tam tot thi khong can giao ly va ton giao dau kg-gian...xin loi anh ve cai nhin day tran tuc cua tui!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]