Re: to tn


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Sep 13, 2020 at 17:10:05:

In Reply to: to tn posted by tinh on Sep 13, 2020 at 17:02:45:

chịu khó google đọc thêm nhiều bài cho rõ đầu đuôi cớ sự, chứ đừng chỉ vì 1 bài "Late Abortion" gì đó mà đâm đầu ngưỡng mộ Trump nhen ehehe

tui nghĩ đó chỉ là cái cớ của tn, chứ you thích ổng vì ổng giàu sang đó thôi ihihiihiii, "Miệng kẻ sang có gan có thép" mà ihiiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]