Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 11:05:06:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by tn on Nov 22, 2019 at 10:58:19:

ăn trái h̀ng t́t cho nhìu thứ lắm nhưng phải ăn lúc bụng khg đói nha vì trg trái h̀ng có ch́t nhựa sẽ ḱt hợp với axit trg bao tử lúc bụng đói tạo ra ch́t hại đó

h̀ng nhà tui cũng chín h̉m rày, m̃i ngày tui ăn 1 hay 2 trái sau bữa ăn, hái từ từ ăn chứ khg hái h́t 1 l̀n

H̀i đó giờ khg ăn giờ mới ăn mới th́y ngon ihihii

Năm r̀i toàn my gf ng hoa ăn h̀ng nhà tui là chính, nó khen ngon mà tui đu có thèm ăn, ng ta từ CA qua cho thm ḿy lbs h̀ng bự chảng ngó đẹp thì thi, tui ku nó mang h́t cho bà con nó lúc nó qua nhà thăm họ, nó làm theo lời tui lìn eheheeeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]