Re: #1


Posted by Z ..98..134.180 on Dec 15, 2018 at 10:08:26:

In Reply to: Re: #1 posted by :{ ) on Dec 14, 2018 at 21:19:53:

Hay numero uno cũng OK há !
ak quay tui hỏI ư của bác là chi, tui nói bác viết cho vui thôi, right bác ?
Hihi. Nàng da mặt mỏng, chỉ tụi ḿnh là dầy như truờng thành hỉ
Bác vẫn ôm HHK chứ ? Theo tui nghĩ [không chắc đúng] th́ HHK là bộ kém nhất cua Kim Dùng !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]