Re: Li


Posted by kg - gian ..24..240.206 on Jun 22, 2018 at 08:39:42:

In Reply to: Re: Li posted by co on Jun 22, 2018 at 08:20:24:


Cch cư xử th nn nhận xt r 1 cht để trnh ngộ nhận!

Vấn đề nhận xt bc Z th r lắm:

Khi trang nghim th anh sẽ dng nick CP
khi đa cho vui th bc sẽ dng nick Z
Khi lm vườn th ho thnh cụ Phệ

Kiến thức th khng c g bảo đảm v đng nay sai mai
Ngay cả cụ Khổng xưa, tam tng tứ đức ngũ thường - by giờ ai m p dụng cho nổi!

Đồng cảm th nay đồng mai nghịch, cũng lại l tương đối nốt!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]