Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:18:44:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:12:42:

ừa tn hay ăn híp mẹ her lắm ahaha

tui nhớ cách đy cũng 15 năm tui tới nhà tn, hm đó có mẹ tn ở đó nữa, tn bỏ tm kh v bịch đ̉ bán cho tui, mẹ tn ra d́u thm nhìu nhìu v, thì bị tn làm mặt nghim ...

Chắc theo tn thì cái nào cho là cho, còn bán là bán ...

tui thì cho là cho, mà bán thì khng bán lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]