Re: tinh toan


Posted by TLN ..172..22.179 on Feb 06, 2020 at 12:02:08:

In Reply to: Re: tinh toan posted by DG on Feb 06, 2020 at 11:42:48:

Cũng may l G v bố nhc lm nhiều tiềnvaf thoải mi cho nhc xi. Chứ chị th thoải mi nhg ngho, cn bố nhc th ko ngho nhg lại kẹo lắm hehehe

Để chị đi lục hnh tc của nhc cho G coi nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]