An cư kiết hạ


Posted by kg - gian ..24..240.206 on Jun 22, 2018 at 08:01:10:

Đ bắt đầu từ vi hm trước,

B chị gọi về cho hay chị đang an cư!
Ti bao "sư c" cứ yn tm m theo kha học, đừng bận tm đến những g ngoi việc tu học .
Chị bảo rằng chị gọi trong giờ nghỉ, khng sao cả v chị khng bị sao lng việc tu học đu m lo!

Chẳng hay c ai trong chợ cũng tham dự "an cư kiết hạ" ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]