Re: sáng nay --- bác dzịt ui


Posted by DG ..24..154.20 on Aug 09, 2018 at 10:30:10:

In Reply to: sáng nay --- bác dzịt ui posted by tn on Aug 09, 2018 at 10:26:08:

dạo này vụn cũng hay im lặng dzị đó tn ơi , chắc khong c̣n topic ǵ sôi nổi để mọi ngụi post chăng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]