Re: sáng nay --- bác dzịt ui


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 11:32:35:

In Reply to: Re: sáng nay --- bác dzịt ui posted by Mây on Aug 09, 2018 at 11:27:17:

Thiên cơ bất khả lộ, chuyện này không thể "kiss and tell" :)

Mà thay v́ nói chuyện ông già (thường khô khan và nhàm chán), sao ḿnh không nói chuyện bác Mây cho nó ướt át và hấp dẫn? :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]