Re: Xin hỏi c bạn no nui g chọi bn Mỹ ?


Posted by space ..24..240.206 on Jun 05, 2018 at 08:27:16:

In Reply to: Re: Xin hỏi c bạn no nui g chọi bn Mỹ ? posted by Hải u on Jun 05, 2018 at 08:21:54:

G của HA thuộc học nh g "te" hay "tre"
Xuất xứ từ giống g rừng chứ khng phải g tu!
Khi cn học trung học, ti được người dượng tặng 1 cặp g con dượng tuyển từ l g (bạn của dượng) 1 cặp trống mi - mi l g c bộ lng mu hoa mơ, con trống mu ngũ sắc (cn gọi l g bng kiến)
ti tự dng tre vt lại v đng thnh chuồng cho chng - đi g lớn như thổi v đẹp v cng khi chng trổ mMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]