Re: some statistics on frequent posters since 5/14 as of 6/4


Posted by Z ..98..134.180 on Jun 05, 2018 at 08:23:05:

In Reply to: Re: some statistics on frequent posters since 5/14 as of 6/4 posted by :{ ) on Jun 05, 2018 at 07:27:50:

Tui cũng thấy “not fair” hihi 🙃
Máy tuần ấy tui post hơi nhiều trước khi cai net .... 🤣 2 tuần nay, tui posts vái messages / ngáy v́ đang chữa bệ?nh ghiền net
Bác xong Trí tuệ đại tống chưa ?? Tập này khá hơn (it xạo hơn) đuờ g chuyên !!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]