Re: Xin hỏi c bạn no nui g chọi bn Mỹ ?


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jun 05, 2018 at 08:21:54:

In Reply to: Xin hỏi c bạn no nui g chọi bn Mỹ ? posted by space on Jun 05, 2018 at 08:02:46:

Khi xưa HA c con g tu ... lc đ HA cn b t teo ...
ch ba mua la cho bi ...

g của bi giống như vầy
truc khi n chết, n chạy lại HA v chết cch HA 2 ft
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]