PV!!!


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Aug 07, 2019 at 22:53:57:

Một khi người ta không thích cách ăn nói, đối xử của ḿnh. Bác Vzịt đă "chửi thẳng" vào mặt mà không biết ngượng sao? Cứ cố găng nhả nhớt chẳng ra ǵ. Không thấy là ḿnh lố bịch (như sóng nói) lắm sao. Cố t́nh dùng nhiều chữ mà từ nhỏ đến lớn chẳng nghe ai nói ... không hiểu ở cái "hóc bà tó nào ra". Nghe quê kệch chít luôn. Thiên hạ có MBA, PhD etc ... th́ làm sao, cứ mang ra trêu chọc đùa cợt ....Ganh ghét hay tức (GATO) ??? Anh Chung có PhD từ năm 73 đến giờ, chưa bao giờ anh vênh vang với ai cả
C̣n chuyện "thờ bà" đă sao??? Con người có giáo dục, ăn học đàng hoàng, đối xử lịch sự, chiều chuộng & thương yêu vợ etc.... Người ta hạnh phúc th́ tức tối lắm sao. Tu với tập làm ǵ cho mang tiếng kẻ tu hành:( hl & tâm tịnh họ có kiêu căng & ăn nói lèm bèm chê bai người khác khi họ không biết hay không hiểu về phật pháp không? cứ phải ăn chay mới là tu ???
Chán như con dán ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]