Re: good morning from NY


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 22, 2019 at 09:17:16:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by tinh+ on Nov 22, 2019 at 09:01:18:

bộ bn chồng gh gớm lắm sao m thấy Tinh viết "she ĺy cớ v̀ gĩ mẹ ở Denver đ̉ t̉u thoát l̃ Tạ ơn bn ch̀ng ở FL "

DG hợp với bn chồng , bn nh DG c mấy chị du m t tụ họp nn chả gặp mặt , nh ai nấy lo bn chồng th ra v nh DG đều đều v DG ở chung với ba m chồng nn thn hơn, c khi đi shopping với mấy chị của hắnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]