Re: thiệt l đau lng


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 15:28:04:

In Reply to: thiệt l đau lng posted by tbm on Aug 09, 2018 at 15:20:03:

i, chứ hm qua hm nay nghe c no gọi "Ai" với lại anh "" ti lại cứ tưởng đang gọi cho bc? Vậy l khng phải ? :)

Ti nghĩ mnh cứ thấy người ta gọi trống khng chẳng biết cho ai th cứ nhận đại l mnh đi, c khi đng, m sai th cũng chẳng chết ai :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]