Re: Washington is the best state in America, says U.S. News rankings


Posted by Drama King ..70..227.66 on May 14, 2019 at 08:16:17:

In Reply to: Re: Washington is the best state in America, says U.S. News rankings posted by O(*_*)O on May 14, 2019 at 08:13:46:

không thành công th́ thành nhân ...hehehe

U biết SW mà, chẳng bao giờ xong hết, lúc nào cũng co new feature và updates ...

nah ...không có plan B ǵ hết ....nhứt 9 nh́ bù mà ...chẳng có plan mother ǵ ...hehehe

SW như"c đầu lắm U ...nhứt là build from foundation to top ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]