Re: nhạc trấn thành hát


Posted by TLN ..99..186.59 on Mar 24, 2018 at 00:40:04:

In Reply to: nhạc trấn thành hát posted by DG on Mar 23, 2018 at 21:22:17:

lâu lắm chị ko nghe nhạc bên VN hay coi phim bên VN cũng vậy. Nhg Minh Hằng này chị biết là she đóng phim chứ she hát ko có ǵ đặc sắc hết. Trg bài này bộ đồ she mặc thấy kỳ cục sao đó, design sao nh́n giống như she mặc tă (diaper) vậy hehehe

thấy ca sĩ bây giờ nặng phần tŕnh diễn bên ngoài hơn hay sao đó, bên VN hay bên này cũng thếMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]