Re: Đi TX hay không ?


Posted by KT ..107..97.102 on Feb 15, 2019 at 08:54:19:

In Reply to: Đi TX hay không ? posted by T.H. on Feb 15, 2019 at 08:46:11:

Làm luôn hay làm vài tuần thôi vậy TH ?
Nếu làm luôn th́ suy nghĩ, c̣n làm vài tuân th́ đi đi, :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]