Bạn c biết ???


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 24, 2018 at 14:41:32:

Từ sng 9:00 tới giờ lm suốt đến giờ mới được nghĩ xc hơi t, lm ăn thiệt l c thời, nhưng cũng c ci gi của n :))
Cn ai đy khng ?:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]