Re: a day after Valentine


Posted by KT ..107..97.102 on Feb 15, 2019 at 09:17:31:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by hỏi KT on Feb 15, 2019 at 09:10:13:

Mấy con của KT mỗi người một c tnh, nhưng cc con khng thch bp lv cho lắm, bx c mua bp lv cho cc con nhưng cc con khng dng v ni bp lv nhn thấy gi cho người lớn tuổi dng thi (sorry cc chị no dng bp lv nha)
Tm lại bx mua đồ hiệu cho cc con nhưng cc con hong thch lắm nhất l con trai của KTMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]