Re: to G


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 13, 2020 at 07:41:49:

In Reply to: Re: to G posted by TOI on Sep 13, 2020 at 07:33:27:

thanks but tui v B Tui cắt đứt dy chung từ lu rồi. tui hay bị nữ giới cắt đứt dy chung cn đn ng th ngược lại. cũng tại tui ni năng tuỳ tiện theo bản năng nn t được lng dn hihihi

you c MOI rồi. chc mừng chc mừngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]