Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt


Posted by D́ Út ..98..134.180 on Oct 03, 2018 at 10:26:10:

In Reply to: Re: Gởi bác Vzịt .... phương pháp chữa ho vzịt posted by 2 Anh Râu on Oct 03, 2018 at 08:33:12:

Qủa quất & Mật ong, thay chanh v́ dễ có. Phải thêm vài lát gừng nữa th́ mới hoàn hảo ... Dây là bài thuốc dân gian ai cũng biết HA ạ:):) Có gừng, nó nóng mới giúp cho ấm cổ ...etc...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]