Re: dạ hành


Posted by Lz ..107..108.62 on Dec 15, 2018 at 10:39:58:

In Reply to: dạ hành posted by :) on Dec 15, 2018 at 10:14:36:

Bác giống tôi, sáng giờ tôi cũng bị dạ nó hành, chắc phải kiếm ǵ ăn cho đỡ đói bụng :)

Ban đêm ở bên này ít có "street food" giống ở VN bác nhỉMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]