Re: good morning from NY


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 22, 2019 at 09:27:21:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by tinh on Nov 22, 2019 at 09:18:44:

nghe tn kể tn khong hợp với mẹ DG th lc mẹ cn khoẻ, chưa bao giờ dm dữ với mẹ by giờ mẹ bịnh, nhiều khi ni hoi khong nghe nn DG ht với mẹ hihihi (1 l mẹ điếc, c ht cũng chả nghe đuọc, 2 l ni hoi mẹ khong nghe nn bực mnh d biết mẹ bịnh c ni cũng như chưa ni)

chiều ny đi lm về chạy thă?ng tới mom, trng momMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]